‘Inclusie is samen’

Workshops

De verslaggever van Live Magazines valt wat later binnen bij de workshop over inclusie. De bijeenkomst is inmiddels over de helft. De zaal heeft geluisterd naar valkuilen die je als onderzoeker kunt treffen. “Ik zit aan de andere kant”, zegt onderzoeker Martin Schuurman van Kalliope Consult. “Ik zit juist op het afgeronde onderzoek, en dan specifiek met betrekking tot kennis over inclusie.”

Inclusie verloopt nu nog moeizaam, zegt Schuurman, maar verloopt veel beter als er gebruik wordt gemaakt van de kennis die rondom het thema verzameld is. “Ik bedoel met inclusie een inclusieve samenleving waar er voor niemand obstakels zijn en worden ervaren, om naar behoefte en vermogen en op eigen gekozen wijze mee te kunnen doen. Inclusie is samen.” 

“De praktijk van inclusie in ons land loopt niet helemaal lekker.” In lijn met het VN-verdrag om meer inclusie te bereiken, worden door landelijke en lokale overheden en belangenorganisaties allerlei plannen ontwikkeld en projecten uitgevoerd, vertelt Schuurman. “Maar in de praktijk gaat het moeizaam. Mensen met een beperking staan niet voldoende op het netvlies en er wordt onvoldoende gebruikgemaakt van bestaande kennis.”

Volgens Schuurman komt dat omdat de kennis te versnipperd is. “Daardoor zijn experts onvoldoende op de hoogte van wat er aan wetenschappelijke kennis beschikbaar is, maar ook wat er aan praktijkgerichte, en ervaringsgerichte kennis beschikbaar is.”

Mensen met een beperking staan niet voldoende op het netvlies en er wordt onvoldoende gebruikgemaakt van bestaande kennis.
Martin Schuurman

Kennis bundelen 
Om daar wat aan te doen, begonnen Schuurman en zijn collega’s een bundeling van alle kennisproducten. “Dat is zinvol om inclusie uiteindelijk te realiseren”, zegt Schuurman. “Alle kennis die we konden vinden, hebben we verzameld en verwerkt.” 

Nemen mensen met een beperking deel op de domeinen wonen, werken, onderwijs, vervoer en vrije tijd? De kennis over al die domeinen hebben Schuurman en zijn collega’s geanalyseerd en gepubliceerd op inclusievooriedereen.nl “Per domein is er praktische kennis beschikbaar voor mensen met een beperking zelf of voor ondersteuners.” 

Grasduinen in de kennis 
De nieuwste, aangevulde versie zal in de loop van dit jaar worden gelanceerd. “Volgens mij wordt dat een heerlijke supermarkt van kennis over die publicaties. Je kunt er in grasduinen naar levensdomein en bron. Daarnaast zijn er handige checklists en tips voor inclusie te vinden.” 
Er is nu een naslagwerk voor iedereen die wil weten welke kennis over inclusie er beschikbaar is en waar leemtes zijn. “Je kunt dit zien als een voertuig voor toenemende participatie van mensen met een beperking.” 

» Lees meer hierover op https://inclusievooriedereen.nl/